ลิงก์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AVR

AVR C Library
HomePage
http://www.nongnu.org/avr-libc/
Online Mannual
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html

หน้าแนะนำให้อ่าน
FAQ
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__sfr.html#ga11643f271076024c395a93800b3d9546
Special function registers
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__sfr.html#ga11643f271076024c395a93800b3d9546

สำหรับปฏิบัติการ AVR มีจุดประสงค์สำคัญสองอย่างคือ
1. เขียน Assembly & C instruction ได้ ซึ่งตั้งแต่ lab_3 เป็นต้นไปก็จะไม่ค่อยมี instruction ใหม่ต้องเรียนรู้แล้ว
2. สามารถ Configure hardware ต่างๆ ซึ่งแต่ละ lab จะเรียนอันใหม่ไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ LED, Switch, Seven-Segment PWM ฯลฯ

ซึ่งข้อ 1 สามารถศึกษาได้ในคู่มือที่แจกในแล็บและสำหรับภาษา C ศึกษาได้จาก Mannual ข้างบน
ส่วนข้อ 2 สามารถศึกษาได้จากคู่มือที่แจกในแล็บเช่นกัน โดยอ่านทีละ Register หรือศึกษาตามเว็บไซต์ต่างๆ อาจมีคำอธิบาย หรือตัวอย่าง Source code เช่น http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_en/source/index.html เพื่อประยุกต์ใช้ และอ่านโจทย์ประกอบเพื่อจะได้เข้าใจ Structure

ลองใช้ Module แนะนำที่เขียนในกระทู้นี้
http://www.avrportal.com/forum/index.php?topic=21.msg48#msg48

Advertisements
This entry was posted in เทคนิควิธีการ, Lab Verilog and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s